Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Eğitim Programı
Tarım Bakanlığının 16.05.2004 yılında yayınladığı yönetmelik ve bunu izleyen Çevre Bakanlığının 06.07.2006 tarihli yönetmeliği kapsamında 2007 Temmuz itibariyle, deneysel çalışma yapmak isteyen her araştırıcı  Merkezi Etik Kurulunca akredite edilen en az 80 saatlik “Deney Hayvanları Kullanıcı Eğitimi” programını tamamlayıp sertifika almak zorundadır.
Yönetmelik çerçevesinde deney hayvanı kullanıcıları, sertifika almadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapamamakta ve çalışma mekânlarında bu hayvanları barındıramamaktadır. Hayvan deneyleri yerel etik kurullarının onayına sunulan çalışmalarda, deney hayvanı kullanan kişinin kullanım sertifikası olmaması halinde yerel etik kurullarınca çalışmalarına onay verilmemektedir.

Eğitimin Amacı:
Bu programın amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde yer alacak kişilerin kullanılacak yöntem ve materyaller ile ilgili etik standartları uygulayabilecek ve etik ilkeler doğrultusunda çalışacak ehliyete sahip olmalarının sağlanmasıdır.

Ön Koşulları:
Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programlarında derslerin %80’ine devam etmek zorunludur. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için kursun sonunda girdikleri sınavdan 100 üzerinden en az 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Eğitim Yeri:
Teorik Dersler ve Sınav : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi dersliklerinde,  Uygulama Dersleri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında bulunan Deney Hayvanları ve Araştırma Laboratuvarında yapılacaktır.,

DENEYDE KULLANILACAK HAYVANLAR Fare, Sıçan, Kobay, Tavşan
KURS KATILIMCI SAYISI  40 kişi
(Ankara Üniversitesi Personeli ve Ankara Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri önceliklidir)
Not:  Kayıt işlemleri http://www.ankusem.ankara.edu.tr/ adresinden yapılır.