<![CDATA[

Kısa Tarihçe
 
Ankara’daki en eski Deney Hayvanları Laboratuvarlarından olan birimimiz 1967 yılında Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının hizmete açılmasından altı ay sonra teras katında kurulmuş olup günümüze kadar aralıksız hizmet vermiştir.
 
2004-2006 yıllarında deney hayvanlarıyla ilgili olarak yürürlüğe giren kanun ve mevzuat gereği Laboratuarımız Tarım Bakanlığı ile Çevre Bakanlığının denetimine girmiştir.
 
Yine aynı mevzuat çerçevesinde, deney hayvanları üzerinde bilimsel çalışma veya eğitim yapılabilmesi için kurumun kendi bünyesinde “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ( HADYEK )” kurulması gerekmiştir. Ancak, HADYEK’in var olabilmesi için kurumun ilgili Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış Deney Hayvanları biriminin varlığı da zorunlu hâle gelmiştir. İlgili Yönetmelik ve Talimatlar doğrultusunda Laboratuvarımız 2006 yılında yeniden düzenlenerek ruhsatlandırma izni için Tarım Bakanlığına başvurmuş ve Tarım Bakanlığının değerlendirmeleri sonucu “Deney Hayvanı Üretici/ Kullanıcı/Tedarikçi kuruluşlara mahsus çalışma izni”ni 22.03.2007 tarihinde 001 Sıra Numarası ile Türkiye’de ilk ruhsat alan deney hayvanları laboratuvarı olmuştur.
 
Mayıs 2012 tarihinden itibaren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ruhsat almayan birimlerde deney hayvanı çalışmalarına HADYEK tarafından etik onay verilmemektedir. Deney hayvanı çalışmaları süregelen Tıp Fakültesi (Farmakoloji AD., Fizyoloji AD., Biyofizik AD.) ve Veteriner Fakültesinde (Patoloji AD.) bulunan ancak Tarım Bakanlığı tarafından yeterli fiziki alanı olmadığından tek başına ruhsat alamayan deney hayvanı barındırma üniteleri de laboratuvarımıza bağlı birimler olarak değerlendirilerek ruhsatlandırılmış veya ruhsatlandırılma aşamasındadır. 
 
Laboratuvar A. Ü. Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca çıkarılan yönerge doğrultusunda oluşturulan bir komisyon tarafından yönetilmektedir.
Kuruluşundan (1967) günümüze kadar Laboratuvar Komisyonu başkanlığını yapmış olan öğretim üyelerimiz;­  
      
1-Prof. Dr. Kazım Türker ve Prof. Dr. Mehmet Akçay
2­-Prof Dr. Namık Aksoycan
3-Prof. Dr. A.Mecit Doğru
4-Prof. Dr. Şinasi Yavuzer
5-Prof. Dr. Vedat İçöz
6-Prof. Dr. Kürşat Altıntaş
7-Prof. Dr. Nihat Egemen
8-Prof.Dr. İbrahim Tekdemir

]]>