http://hadyek.ankara.edu.tr/
Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik(Resmi Gazete 15 Şubat 2014

Hayvanları Koruma Kanunu (Kanun No:5199) 

Uluslar Arası Linkler