Laboratuvarımızda deneysel araştırmalarda kullanılmak üzere fare, sıçan, kobay, tavşan üretimi, tedariği, bakımı ve deneysel amaçlarla kullanımı yapılmaktadır. Bilimin ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yapılan bilimsel araştırmaların standardizasyonu sağlanmış laboratuvar koşullarında ve sağlıklı, standart deney hayvanları üzerinde hayvan refahı ve etik kuralara uygun olarak yapılmasını sağlamak birincil amacımızdır.
Elde edilen deneysel bulguların özellikle klinik anlamda uygulamaya dönmesini sağlamak da amaçlarımız arasındadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesiyle Üniversitemizin nitelikli yayın sayısının artırılmasına yönelik çabalara da katkı sağlanmaktadır.