DEHAL’de Nasıl Çalışabilirim ?
DEHAL’de çalışmabilmek için istenen belgeler;

  • Ü. HADYEK’ten alınmış Etik Kurul Onay belgesi,
  • Projenizin bir örneği / özeti,
  • Deney Hayvanı ve Çalışma İstek Formu, ( İlgili Formlar 1)
  • Altta Hizmet Ücretleri Tablosu doğrultusunda DEHAL tarafından hesaplanan ücretin yatırıldığına dair makbuz.

Makbuz getirilip belgeler tamamlandıktan sonra istenen özelliklerde hayvan üretimi planlaması yapılarak deneye başlama randevusu verilir.(Deney hayvanı üretimi için 3-4 aylık bir sürenin gerektiği unutulmamalıdır)
Çalışmaya başlamadan önce projeniz için gerekli olan sarf malzemesi veya cihazlar için ünitemizle iletişime geçerek temin etmeniz gerekir.
Kurum Dışı Taleplerde Deney Hayvanı Temini?
Üniversitemiz dışında yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere DEHAL’dan Deney Hayvanı alabilmek için;
1- Etik Kurul Onay Belgesi örneği
2- Çalışmanın yapılacağı yerin ruhsat/ çalışma izni örneği.
3- Deney Hayvanı İstem Formu ( İlgili Formlar 2) doldurularak DEHAL’e başvurulur.
4- Altta Hizmet Ücretleri Tablosu doğrultusunda DEHAL tarafından hesaplanan ücretin yatırıldığına dair makbuz.
Araştırmalar veteriner hekim kontrolünde yapılmaktadır. Bu nedenle randevu almak için sorumlu veteriner hekim ile görüşülmesi gerekmektedir.
Dışarıdan getirilecek tavşanlar veteriner hekimin belirleyeceği karantina süresi beklendikten sonra deneye dahil edilir.

DEHAL Hizmet Ücretleri
SATIŞ- Kurum içi/dışı (adet)
BAKIM- Kurum içi/ dışı (adet/gün)
BALB/c fare
20 / 25 TL 40 / 50 krş
Wistar sıçan
30 / 35 TL
50 / 60 krş
Kobay
1,25 / 1,50 TL
Tavşan
125 / 150 TL
1,25 / 1,50 TL

* Gebe hayvan ücreti 6 X katı olarak hesaplanır.
* Diyabeti veya özel bakım gerektiren çalışmalarda bakım ücreti 2 X katı hesaplanır.
* Zamanında alınmayan deney hayvanları için proje yürütücüsünden hayvan başına günlük 2 X katı bakım ücreti alınır ve 2 hafta beklendikten sonra başka bir çalışmaya verilir.