• Deneysel çalışmalar yürüten öğretim üyelerinin ve özellikle genç araştırıcıların Laboratuarımızla ilgili farkındalıklarını artırmak,
• DEHAL’deki araştırma etkinliklerini çeşitlendirmek ve genişletmek,
• Araştırmalarda DEHAL’e özgü soyu belli, sertifikalı hayvanlar üreterek tüm Türkiye ve hatta yurtdışına satış yapabilmek.
• Diğer üniversite ve kamu kuruluşlarına örnek olan bir deney hayvanları Laboratuvarı olarak vermiş olduğumuz eğitim etkinliklerini artırarak toplam kalitenin artmasına
katkıda bulunmak,
• Özellikle cerrahi bölümlerin deneysel kurslar düzenlemesini teşvik etmek.